Asociace


Cílem Asociace je podporovat péči o děti a jejich výchovu a vzdělávání, podporovat život a fungování rodiny a všech jejích příslušníků včetně starších generací, podporovat sociálně i jinak znevýhodněné cílové skupiny, podporovat komunitu a komunitní život, harmonizaci a slaďování profesního a rodinného života, genderovou vyrovnanost a rozvíjet inkluzi a sociální začleňování a rovná práva žen a mužů.

Jakými činnostmi tohoto cíle dosahujeme a další informace o našem fungování se dočtete v našich stanovách zde.

FacebookSdílejte

Nejnovější články

Komentáře


Zavřít