Gándhí hovoří na Akademii Montessori vzdělávání


 

Madam, vaše slova mě ohromila. Všechno je to čistá pravda. S veškerou pokorou se musím přiznat, že jakkoliv nevýrazně to může znít, budu se snažit zastupovat lásku každou částečkou mé bytosti. Jsem netrpělivý, když si představím přítomnost Stvořitele, který do mě ztělesnil Pravdu. A právě na počátku své profesní dráhy jsem si uvědomil jednu Pravdu, kterou musím následovat i třeba za cenu svého života, zákon Lásky. A tím, že jsem byl požehnán dětmi, jsem objevil, že zákon Lásky lze právě nejlépe pochopit skrze malé děti.

Kdyby nebylo nás, těch nevědomých nuzných rodičů, naše děti by byly perfektně nevinné. Bezvýhradně si myslím, že dítě se nenarodí zlým v tom nejhorším slova smyslu. Pokud se samy rodiče budou chovat slušně během toho, jak dítě roste, před i po jeho narození, je dobře známo, že dítě se bude instinktivně řídit zákonem Pravdy a zákonem Lásky.

A když jsem v první části svého života tuto lekci pochopil, začala se dít postupná, ale zřetelná změna v mém životě. Nemám v úmyslu vám popisovat několik fází, skrze které jsem si musel ve svém bouřlivém životě projít. Ale mohu vám v pravdě a dokonalé pokoře přinést svědectví až do té míry, že jsem ve svém životě představoval Lásku myšlenkami, slovem a skutkem a uvědomil jsem si „míru porozumění bohu“. Zmátl jsem mnoho mých přátel, když ve mně uzřeli mír, který mi záviděli. A ptali se mě na příčinu tak drahocenného daru. Nebyl jsem schopen vysvětlit příčinu jednoduše slovy, když ve mně přátelé nalézali mír. Bylo to díky mé snaze se mu podřídit se, největšímu zákonu našeho bytí.

S vaší činností jsem se poprvé seznámil v roce 1915, když jsem dorazil do Indie. Bylo to v místě zvaném Amreli, když jsem zjistil, že tam je malá škola vedená v duchu montessori. Vaše jméno předcházelo tomu prvnímu poznání. Neměl jsem nejmenší obtíže ve chvilce zjistit, že tato škola nenese ducha vašeho učení; byl tam název, ale ačkoliv tam byla i více či méně upřímná snaha, viděl jsem také hodně pozlátka. Přišel jsem pak do kontaktu s více takovými školami, a čím více jsem byl v tomto spojení, tím více jsem začal chápat, že ten základ je výborný a skvostný, pokud děti mohou být učeny skrze zákony přirozenosti – přirozenost v souladu s lidskou důstojností, ne přirozenost, která ovládá bestii. Instinktivně jsem se od tohoto lhostejného způsobu výuky odkláněl. Původní výuka byla koncipována oddanosti tomuto základnímu zákonu. Od té doby jsem měl to štěstí potkat se s několika mladými studenty, z nichž jeden se dokonce vydal na poutní cestu do Itálie, aby obdržel vaše osobní požehnání. Moc jsem se sem těšil na setkání s dětmi a s vámi a bylo mi velkým potěšením tyto děti vidět.

Dal jsem si práci něco si o těchto dětech zjistit. Měl jsem v Birminghamu ochutnávku toho, co jsem viděl zde. Mezi školou v Birminghamu a tady tímto je rozdíl. Ale také jsem tam viděl, jak tam lidská přirozenost zápasila o snahu se projevit.  A tu samou věc jsem viděl tady. Je pro mě nevyslovitelná radost, že děti byly od jejich nejútlejšího dětství vedeny k pochopení moci ticha a jak v reakci na šeptání jejich učitele jedno dítě po druhém předstoupilo v tom hrobovém tichu. Byla to pro mě ohromná radost vidět všechny ty rytmické pohyby. A jak jsem tak sledoval ty pohyby dětí, mé celé srdce vylétlo k milionům dětí z napůl vyhladovělých vesnic v Indii. A ptal jsem se sám sebe, „Byl bych schopen jim dát všechnu tu výuku a výcvik, který je zahrnut ve vašem systému?“

Vedeme experiment mezi nejchudšími dětmi v Indii. Nevím, jak daleko tento experiment zajde. Máme problém se zavedením opravdu reálného živého vzdělávání dětem z indických chatrčí a nemáme žádné materiální prostředky. Musíme se spoléhat pouze na dobrovolnou pomoc učitelů. Ale když se podívám na učitele, je velmi málo učitelů toho typu, že by chtěli z dětí dostat to nejlepší prostřednictvím porozumění, prostřednictvím studování jejich individuality a pak převedením dítěte na jeho vlastní zdroje, na jeho vlastní čest. A věřte mi, že ze zkušenosti stovek, chtěl jsem říct tisíců dětí, vím, že ony mají možná jemnější smysl pro čest než vy nebo já.

Pokud bychom byli sami k sobě upřímní a pokorní, největší lekce života bychom se neučili od dospělých učenců, ale od tzv. nevědoucích dětí. Ježíš nikdy nevyslovil ušlechtilejší a větší pravdu než když řekl, že moudrost přichází z úst maličkých. A já tomu věřím, všiml jsem si toho z mé vlastní zkušenosti, že pokud přistupujeme k dětem s pokorou a nevinností, můžeme se od nich učit moudrosti.

Nebudu vás zdržovat. Jednoduše jsem vám řekl, co mě v současné chvíli rozrušuje. Z lidského hlediska to je především ožehavý problém, jak z těch miliónů dětí, o kterých jsem vám řekl, dostat to nejlepší. Ale pochopil jsem toto ponaučení – že to, co je nemožné pro člověka, je dětská hra s Bohem. A pokud budeme mít víru v toto Božství, které převáží záměry těch nejvíce zlých stvoření, nemám pochyb, že cokoliv je možné. A v této víře žiji a trávím svůj čas a snažím se poslouchat Jeho vůli. Proto opakuji, že i když se z vaší lásky k dětem snažíte v mnoha institucích z těch dětí dostat to nejlepší, co lze, i tak doufám, že bude možné získat tento druh vzdělání nejen pro děti bohatých a dobře zabezpečených rodin, ale i pro děti chudáků. Velmi pravdivě jste poznamenala, že pokud máme dosáhnout pravého míru na světě a pokud máme pokračovat v opravdové válce proti válce, musíme začít u dětí. A pokud vyrostou ve své přirozené nevinnosti, nebudeme muset bojovat, nebude muset dělat marná zbytečná rozhodnutí, ale budeme moci jít od lásky k lásce a od míru k míru, až konečně všechny kouty světa budou pokryty tímto mírem a láskou, po kterých – vědomě či nevědomě – celý svět hladoví.

 

Mohandas K. Gándhí

Přeloženo z webové stránky Canadian Centres for Teaching Peace

Londýn, 28. října 1931

FacebookSdílejte

Podívejte se také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější články

Komentáře

  • Zuzana Kašparová on Co je “montessori doma”A také se podívejte na náš webinář na téma svoboda a hranice:-) https://dokazestosam.cz/webinare-new/svoboda-zodpovednost/ Míša W.
  • Zuzana Kašparová on Co je “montessori doma”Milý Vladimíre, pokud byste chtěl využít osobní kontakt - - či skype nebo telefon, Kamila
  • Zuzana Kašparová on Dítě v kuchyniDíky za váš pozitivní komentář a je skvělé, že se na svět umíte dívat očima
  • Vladimír Dědek on Dítě v kuchyniMusím potvrdit, že angažovanost dětí v kuchyni je super. Doma jsem ze dřeva udělal schůdek