Články z rubriky Blog


Maria Montessori navrhuje pro vzdělávání adolescentů venkovské prostředí


Paní Montessori považuje za období dospívání věk mezi dvanáctým a osmnáctým rokem. Tento věk není stanoven nikterak náhodně, ale byl vypozorován podle fyziologických změn, které se odehrávají v lidském těle a psychických změn, které souvisí s dozráváním mozku. U mladých dospívajících, mezi dvanáctým a třináctým rokem, dochází k ohromným fyzickým i psychickým proměnám. Vývin těla se odehrává natolik […]

čtěte více

Dospívání tak, aby byl maximálně využit lidský potenciál


  Zásluhou projektu MAPI (Montessori Adolescent Programme Inspiration), který běží v rámci programu Erasmus+, financovaného Evropskou Unií a Montessori škol Andílek se mi dostalo možnosti se vzdělávat na pětitýdenním kurzu NAMTA (North American Montessori Teachers Association) ve Švédsku „Orientation to Adolescent Studies“ – tedy jak Montessori cestou pokračovat s výukou na druhém stupni základní školy a dál […]

čtěte více

Jak se rodí škola pro dospívající. Švédsko 2016


Kolem čtvrté ráno se dívám na hodiny, motám si hlavu pečlivěji do deky, abych si dopřála ještě chvíli tmy. Krátce po šesté hodině zvoní budík, abych si stihla jít zaběhat, než bude snídaně. Snídaně je na stole včas – jsem vděčná těm, kteří si dnes vybrali, že snídani připraví. Vybírám si porridge. Kaše je dost, […]

čtěte více

Dětství je poklad pro děti i dospělé na celém světě


S každým dítětem se rodí nová naděje Marie Montessori vidí v dětech velikou naději pro celý svět a to díky dvěma aspektům. Uvědomuje si, že jakkoli jsou rozdílné názory nebo kulturní či sociální zázemí lidí, sdílejí děti a dětství jako hodnotu, o kterou je potřeba pečovat. „Dítě je jediným bodem, kde se střetávají ty nejněžnější a nejopravdovější […]

čtěte více

Druhý týden na farmě


  Druhý týden na farmě pro mě začal ranním krmením prasat, slepic a králíka. Další zvířata se o sebe v letě umějí postarat sama. Druhý týden byl úplně jiný, než ten první. Měli jsme spoustu přednášek a seminářů, ale taky jsme konečně pracovali venku a v týmu, abychom si vyzkoušeli, jaké to je. V úterý nás rozdělili do […]

čtěte více

Můj první týden ve Švédsku


Můj první týden ve Švédsku, kde jsme také díky projektu MAPI – Montessori Adolescent Programme Inspiration – Erasmus project of Montessori školy Andílek, je zdárně za mnou a já se sebe sama ptám, kde bych měla začít. Do Švédska na farmu jsem dojela 2. 7. 2016 spolu s Táňou o den dříve. Na farmě na nás […]

čtěte více