Články z rubriky Arteterapie


Arteterapie v praxi 1.


Jak zahrnout prvky arteterapie do projektového vyučování v mateřské škole? O arteterapeutický rozměr můžete obohatit i výtvarné činnosti, jež s dětmi běžně v MŠ realizujete. Nemusíte nutně vytvářet projekt na několik měsíců.

čtěte více

Projektové vyučování s prvky arteterapie


V následujícím článku vám chci ukázat, jak je možné zařadit prvky arteterapie do výuky v mateřské škole. Sami poznáte, že to není složité. V zásadě jednoduchou výtvarnou činnost tak můžete obohatit. Hned na začátku je velmi důležité stanovení cíle – proč to chci dělat a jaké kompetence budu u dětí rozvíjet. K těm se zpětně vracím a vyhodnocuji jejich […]

čtěte více

Vývoj dětského výtvarného projevu


V předškolním věku dítě prochází velkými změnami. Roste, stává se méně závislé na svých rodičích a začíná vytvářet širší sociální vztahy. Postupně se učí ovládat své ego a více vnímat i potřeby ostatních. Stejně tak se vyvíjí i jeho kresba. Obrázky dítěte tedy odráží nejenom jeho vnitřní prožívání, ale i celkový psychický a fyzický vývoj. […]

čtěte více

Kresba rodiny


Diagnostické projektivní metody v dětské kresbě (rodina a začarovaná rodina)

čtěte více

Co se dozvíme z dětské kresby?


Podíváme se podrobněji na diagnostiku dětské kresby. Dalo by se říci, že každý obrázek, který dítě nakreslí, má diagnostickou hodnotu. Vypovídá o náladě dítěte, jeho emocích i temperamentu. Reflektuje jeho zážitky a zkušenosti a zároveň zobrazuje jeho vnitřní přání a představy. Pokud dítě, které běžně v kresbě využívá širokou škálu barev a jeho obrázky jsou námětově […]

čtěte více

Objevme společně kouzlo Arterapie


Omalovánky nebo mandaly? Myslím si, že člověk je ve své podstatě bytost tvořivá. V průběhu života bohužel mnoho z nás na tento dar zapomíná. Ženeme se za něčím, stresujeme se, plánujeme lepší budoucnost. Zkusme se ale někdy zastavit a pozorovat, jak si naše děti hrají. Setrvat v přítomném okamžiku. Možná pochopíme, že dětský svět může být pro nás […]

čtěte více