Absorbující mysl


Často Vás určitě napadlo, jak úžasný mozek mají malé děti. Jak snadno se věci učí na rozdíl od nás. Co všechno zvládnou vstřebat během prvních let jejich života. Maria Montessori  se touto oblastí důkladně zabývala a vše podstatné shrnula v knize Absorbující mysl, ze které Vám přinášíme pár zajímavých postřehů k zamyšlení.

Dítě je nadáno tvořivostí.

Děti 0-3 v Montessori pracovně (5)„Proč vlastně člověk prochází tak dlouhým a složitým dětstvím? Žádný jiný živočich se nemusí tak dlouho namáhat, aby dozrál. Co všechno se během té doby, které říkáme dětství, odehrává? Zcela nepochybně máme co do činění s určitým formotvorným procesem.

Začínáme z ničeho a podívejme se, čemu všemu se naučíme během třeba jen jednoho roku. Dítě se nerodí s trochou vědomostí, trochou paměti a trochou vůle, aby jen rozvíjelo to, co již má. Není to něco malého, co dítě tvoří, ale vytvoření všeho.“

To kočka umí mňoukat hned od narození a právě vyklubané ptáče nebo telátko vydávají zvuky velmi podobné těm, které budou vydávat i v dospělosti.

Jen lidské mládě je vlastně němé, pokud ovšem nepočítáme pláč, jímž zatím vyjadřuje vše, co prožívá. V případě člověka nejde o rozvíjení existujícího, ale o tvoření nového od úplného začátku. Z ničeho je třeba vytvořit něco.

My dospělí získáváme vědomosti použitím své mysli, ale dítě absorbuje vědomosti přímo do své psychiky. Naučí se např. rodnému jazyku prostě tím, že žije. My dospělí přijímáme informace z okolního světa jinak. Vjemy, které na nás působí, ukládáme ve své mysli, ale tam zůstávají od nás odděleny, stejně jako váza zůstává oddělena od vody, kterou obsahuje.

Dítě naproti tomu prochází transformací. Vjemy nejen vstupují do dětské mysli, ony ji formují. Inkarnují se v ní. Dítě si vytváří své vlastní „mentální svaly“, pro což využívá vše, co nachází ve světě kolem sebe. Tento druh mentality jsme nazvali absorbující myslí. (AM, str. 25)


Jak dítě absorbuje?

  • Nevědomě,
  • bez vynaložení námahy,
  • bez omezení,
  • bez možnosti výběru,
  • s radostí nebo vážností v závislosti na situaci.

Příklady

1. Učení se jazyku

Dítě díky tomu, že slyší, má schopnost naučit se jakýkoliv jazyk na světě. Mezi mnoha zvuky si vybere zvuk lidského hlasu a je schopné inkarnovat jazyk prostředí, v němž žije.

2. Učení se pohybu

Dítě se učí pohybům postupně v souvislosti s rozvojem psychiky. Když se začne pohybovat po místnosti, má ji již absorbovánu pomocí lidské tendence orientace v prostoru. Dítě pak dále absorbuje např. způsoby chůze, držení předmětů, ovládání příboru, atd.

3. Absorbování kultury

Dítě absorbuje jakoukoliv kulturu, víru, postoje, či společenské zvyklosti. Jíme rukama, příborem, hádáme se, modlíme se apod. Stav mysli u malého dítěte se odlišuje od stavu mysli u dítěte staršího. Můžeme si povšimnout, že malé děti mají schopnosti, které budou později postrádat. Můžeme pozorovat 14-letého chlapce, pro kterého bude problém se naučit slovíčka nazpaměť, ale pro 5-letého chlapce je to sranda a jde mu to lehce. Malé děti ve věku od 0-6 let, mají dary, které my dospělí nemáme, protože děti jsou ve věku sebetvoření.


„Odhalení schopnosti dětské psychiky absorbovat okolní svět bez vědomého úsilí vyvolává revoluci ve vzdělávání. Na základě Děti 0-3 v Montessori pracovně (8)uvedených skutečností je již snadné pochopit, proč je první období vývoje člověka, v němž se formuje jeho osobnost, tím nejdůležitějším. V žádném z následujících období dítě tolik nepotřebuje promyšlenou pomoc a jakékoliv překážky, které brzdí jeho tvořivou práci, zde zmenšují jeho šanci na dosažení dokonalosti.

Celé pojetí vzdělávání se pro první období života musí změnit. Máme-li opravdu napomáhat psychickému rozvoji jedince, nemůže se vzdělávání omezit na donucování dítěte zapamatovat si naše slova a myšlenky. Nová cesta vzdělání, kterou je nutno se dát, spočívá v napomáhání duševnímu rozvoji dítěte při využití jeho vlastní, nesmírně silné, avšak naprosto specifické duševní energie.” (AM, str. 27)

Zdroj: 

Podklady z AMI kurzu 3 – 6 let , Maria Roth, trenérka AMI 3 – 6 let.

Montessori, Absorbující mysl, Praha 2003, ISBN 80 – 86 189 –02 – 3

FacebookSdílejte