Jak se montessori odlišuje?


Skutečný rozdíl

Utváření základních schopností dětí je nejvíce důležité během prvních let jejich života – není to jen akademické vzdělávání, ale i schopnost se soustředit, vytrvat a myslet sám za sebe, stejně jako schopnost dobré interakce s ostatními. Děti, které dostaly správný druh podpory v těchto letech formování osobnosti, dospějí do lidí, kteří mají vnitřní motivaci a rádi se učí, umí myslet flexibilně a tvořivě a kteří si jsou nejen vědomi potřeb druhých, ale ve svém životě se snaží i o harmonii.

Tradiční versus Montessoriandilek  260

V tradičním způsobu vzdělávání rozhodují dospělí o tom, co se děti potřebují naučit. Měřítkem úspěchu ve vzdělávání je schopnost si zapamatovat informace a reprodukovat je. Učitel je v předávání informací aktivní a děti jsou pasivními příjemci.

V montessori přístupu je to všechno o aktivitě dětí. Učitel přijímá jinou roli, kterou je poskytnutí správného druhu podnětů. Děti si pak samy zjistí, co z dané nabídky využijí a potřebují. Stávají se tak aktivními účastníky svého učení a jsou schopny dosáhnout svého unikátního potenciálu, protože se učí podle svého vlastního tempa a rytmu se zaměřením na své vlastní konkrétní vývojové potřeby v daném okamžiku.

Montessori přístup poskytuje

  • Prostředí, které odpovídá konkrétním potřebám každé fáze vývoje dítěte
  • Dospělého, který rozumí vývoji dítěte a který jedná jako průvodce napomáhající dětem najít svou vlastní přirozenou cestu
  • Svobodu pro děti zapojit se do svého vlastního rozvoje podle svých konkrétních vývojových časových přímek
FacebookSdílejte