Lidské tendence


IMG_4994Lidská bytost se nerodí jako dokončená. Na cestě k vytvoření sebe sama musí projít několika fázemi. Ale odkud se bere energie člověka k sebetvorbě a kladnému vztahu k životu?

Když se narodí mládě, například savce, v genech má naprogramován svůj vývojový úkol. Jeho instinkt následuje úzce omezenou cestu vývoje. Následováním cesty vývoje svého druhu v podstatě potřebuje jenom čas, aby vyrostlo a stalo se dospělým. Jeho předurčená podstata mu však přináší určité nevýhody. Je jimi omezení ve všestrannosti a jeho možné adaptaci  na prostředí. Například hříběti a teleti je určeno živit se senem, mláďatům tygrů a lvů menšími savci. Zvířata jsou plně vybavena na to, aby dokázaly přežít – jejich srst je udržuje v teple, rohy a ostré zuby používají k obraně, hbité nohy je zachrání před nebezpečím.

Lidské mládě se však nerodí s žádnou podobnou výbavou instinktů k základním potřebám přežití, jeho možnosti jsou neomezené. Neexistuje žádná předurčená odpověď, jakým způsobem uspokojí svoje základní potřeby potravy, oblečení, dopravy a obrany. IMG_5193Místo instinktů nám byl dán sklon k určitým činnostem. Ačkoli se rodíme nazí a bezbranní a bez instinktivních znalostí, co je bezpečí, díky těmto sklonům se nám podařilo přežít napříč civilizacemi od pravěku až po éru telekomunikací.

Maria Montessori vytvořila seznam těchto sklonů, abychom pochopili, jak děti reagují na prostředí, do kterého se narodí. Jejím záměrem ale nebylo vytvořit konečný a neměnný seznam. Tento seznam by měl sloužit jen jako všeobecné vodítko. Pro jednodušší pochopení jsou seřazeny do čtyř skupin.

První skupina zahrnuje odpověď na otázku:

CO JE TAM VENKU?

IMG_4625Toto zahrnuje zkoumání, orientaci a řád. Lidské bytosti jsou vybaveny ke zkoumání svého okolí a objevování svých možností. Potřebujeme si umět vytvořit duševní mapu svého okolí a vnitřní smysl směru, vzdálenosti, času a řádu. Vyjadřování v jazyce a organizace myšlenek je právě založena na schopnosti poznat a používat řád v našem životě. Pokud jsou tendence k orientaci a řádu z jakéhokoliv důvodu narušeny, zažíváme dezorientaci a stres. Podobně je tomu, pokud jsme omezováni ve zkoumání našeho světa, ať fyzicky nebo intelektuálně, stáváme se znuděnými a depresivními.

Druhá skupina nám pomáhá utřídit výsledky našeho objevování:

CO MŮŽU UDĚLAT S TÍM, CO JE TAM VENKU?

Naše tendence k abstraktnímu myšlení a představivost nám umožňují vytvořit nové věci z toho, co vidíme kolem sebe. Tím, že lidé pozorovali zvířata, jak používají svá kopyta k hrabání a rohy k obraně, vytvořili nástroje a zbraně pro lidské použití. Vše, co máme v našem moderním světě, přišlo z našeho vrozeného sklonu představovat si věci, které před sebou ještě nemáme.

Třetí skupina je největší a zahrnuje klíčovou proměnu snů v realitu:

JAK MŮŽU ZREALIZOVAT SVOJE ABSTRAKTNÍ PŘEDSTAVY?

K tomu jsme vybaveni tendencemi jako manipulace, přesnost, opakování, kontrola chyby a dokonalost. Všechno toto je potřeba k tomu, aby dům stál, koláč se nespálil, letadlo letělo a loď se nepotopila.

Poslední skupinou je jediný sklon a odpovídá nám na otázku:

JAK MŮŽU OSTATNÍM DÁT VĚDĚT, CO JSEM UDĚLAL?

IMG_4690Nazýváme ho komunikací. Bez komunikace by každá nová generace musela znovuobjevovat již objevené. V dnešní době globálních telekomunikací se nám skýtají možnosti,  o kterých lidé v minulosti nemohli ani snít. Na druhou stranu ale existuje i víc úskalí. Jak utišit neustálý hluk, který nás v technickém světě obklopuje, a najít si čas k té nejdůležitější komunikaci: intimity lásky, pochopení a respektu doma, ve škole, v práci, v přírodě, v manželství.

Všechny zmíněné tendence:

prozkoumávání, orientace, řád, představivost, manipulace, přesnost, opakování, kontrola chyby, dokonalost a komunikace fungují celý náš život.

V průběhu stárnutí se však projevují odlišně. Jinak bude zkoumat 5 měsíční kojenec, 5 leté dítě, 15 letý adolescent a 50 letý dospělý. Samotný fenomén zkoumání však zůstává neměnným lidským sklonem, pokud žijeme plnohodnotně od narození po smrt. Všechny tyto sklony jsou v našem životě přítomné a jsou univerzální pro všechny lidské zkušenosti. Každý je v sobě pozná. Stačí se podívat na naše každodenní chování.

Ať děláme cokoliv, využíváme, často bez toho, aniž bychom si to uvědomovali, výše popsané sklony. Každý den při cestě domů z práce, když se musíme zorientovat, kde vlastně jsme a jak se dostaneme domů. Každodenní práce, kterou vykonáváme, nezáleží na tom, zda někdo pracuje jako uklízečka, kuchař, učitel nebo maminka. Při svojí práci potřebujeme manipulovat s různými předměty. Lidé také rádi cestují. Co je první věc, kterou uděláme, když někam přijdeme? Prozkoumáme naše okolí, kde je nějaká dobrá restaurace, kde je nejlepší pláž nebo kam si můžeme zajít nakoupit. A když se z dovolené vrátíme, chceme naším přátelům a rodině vyprávět o věcech, které jsme tam zažili, viděli. A nejen když se vrátíme z dovolené, ale i když přijdeme domů ze školky, školy, či práce –potřebujeme s našimi blízkými mluvit o tom, jaký jsme měli den. Když se nám něco podaří nebo naopak nepodaří, také to potřebujeme s někým sdílet. Příkladů lidských tendencí vyskytujících se v našem životě, můžeme najít nespočetné množství.

IMG_4689Tyto sklony fungující od narození přes všechny úrovně vývoje, vytvářejí trvalé spojení s prostředím, které dítěti umožní vyrůst v plnohodnotného člověka. Pokud jsou v našem životě plně funkční, zažíváme radost a cítíme, že žijeme naplno. V případě, že v našem životě chybí, jsme apatičtí a otrávení.

Na to, abychom tyto sklony mohli plně využít, je potřeba připravit vhodné prostředí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Prostředí, které dělá dobrou službu lidské duši, místo krásy, řádu a jednoduchosti. Protože abychom mohli rozvíjet svoji lidskost, musíme vychovávat sklony lidskosti v každém z nás.

Jsem maminkou dvouletého chlapečka Theodora a mezi mé nejoblíbenější činnosti patří jeho pozorování. Pozorování, jak se s nedokončené lidské bytosti mění v samostatného hotového člověka. Stačí se na naše děti pořádně podívat a uvidíme, jak báječně u nich fungují lidské sklony.

Také nám to pomůže odpovědět si na otázku, proč naše děti dělají něco, co se nám může zdát jako zbytečné, nebo proč pláčou, když podle nás dospělých, na to vůbec nemají důvod. Důvod je, že nejsou naplněny jejich lidské tendence.

Jak já pozoruji lidské tendence u mého syna? Ráno hned jak otevře oči, potřebuje něco dělat, potřebuje manipulovat s věcmi – vyčistit si zuby, zapnout rádio, připravit si jogurt, misku a lžíci na snídani, zkouší si sám obout bačkůrky nebo svléknout pyžamko. Nebo si jednoduše hned začne hrát. Hned po probuzení v čase, kdy spousta dospělých potřebuje nejdřív kávu, aby se vzbudili, a začali aspoň trošku fungovat. Malé dítě, potřebuje neustále pracovat. Někdy můžeme mít pocit, jako by byly na baterky.

Když se na ně podíváme, vidíme, že neustále něco hledají, zkoumají, chtějí vědět, jak věci – svět kolem nich funguje.

IMG_4656Theo miluje, když mi může pomáhat v kuchyni. V naší rodině máme všichni moc rádi palačinky a již od 18 měsíců je skutečně schopný mi pomáhat. Já připravím mísu a on vyndá vajíčka z ledničky. Potom je společně rozbijeme do mísy a on je zamíchá. Nalejeme mléko – to také zvládne sám a zase míchá. Nakonec mouka a hotovo. Dokonce jsme již dospěli do fáze, že mi pomáhá těsto nalít na pekáč. A ano, zvládne to. Jsem neustále u něho, protože některé činnosti můžou být nebezpečné (a bezpečnost je vždy na prvním místě) a s některými potřebuje pomoct, ale nejdůležitější je, že to může dělat. Může svobodně manipulovat se všemi těmi věcmi, které jsou k přípravě palačinek potřeba. Tím, že manipuluje, opakuje danou činnost, trénuje a zdokonaluje svoje pohyby. A nejen to, také se učí tyto činnosti udělat s přesností. Čím víc opakování, tím větší přesnost dosáhneme.

Ale když náhodou rozleje mléko, nebo rozsype mouku, Theo ví, že je potřeba uklidit, a také ví, kde najde potřebné věci k úklidu – takže se dokáže zkontrolovat, zkontrolovat svoji chybu (protože chyby jsou dobré a chybami se také učíme). No a samozřejmě si u toho povídáme, co děláme a jak to děláme. Na jednoduché činnosti jakou je příprava palačinek můžu já jako matka vidět všechny lidské sklony, které se u mého syna projevují. Také můžu vidět, že je u toho šťastný a spokojený. Právě tato činnost ho totiž naplňuje a připravuje na život.

Autor: Veronika Posar

FacebookSdílejte