Normalizace a odchylky


Normalizace je ten nejdůležitější výsledek práce montessori učitele. andilek12.3.2013.3

Maria Montessori viděla normalizované dítě jako novou úroveň lidství.  Normalizované děti mají jedinečný charakter a osobnost, což zatím nebylo u malých dětí sledováno.

Normalizace je technické slovo vypůjčené z antropologie. Znamená stát se přispívajícím členem společnosti. Dr. Maria Montessori používala pojem normalizace k rozlišení jednoho z procesů, které viděla při její práci s dětmi v San Lorenzo v Římě. Tento proces normalizace nastává, když vývoj probíhá normálně. Používala slovo normalizace tak, aby si lidé mysleli, že tyto kvality náleží všem dětem a nejsou něčím speciálním jen pro některé.

Kdy se normalizace objevuje?

Normalizace se objevuje prostřednictvím opakování tříkrokového cyklu, když se děti řídí cyklem práce.

  • Příprava na činnost, která zahrnuje shromáždění materiálu nezbytného pro aktivitu. Pohyb a uvažování použité při této přípravě slouží k vyvolání pozornosti v mysli, která se začne na tuto činnost zaměřovat.
  • Pohlcení činností, kdy dítě dosáhne vysoké úrovně koncentrace. Tento krok považují učitelé a rodiče za zcela zásadní ve vzdělávání.
  • Odpočinek, který je charakterizován všeobecným pocitem uspokojení a pocitem pohody. Předpokládá se, že na tomto místě se uskutečňuje určitá vnitřní formace a integrace osobnosti.

V našich montessori skupinách vnímáme třetí krok jako čas, kdy dítě odkládá pomůcku, někdy hovoří s kamarády a vyzařuje auru uspokojení samo se sebou a se světem. Považujeme tento cyklus za normální pracovní cyklus v montessori prostředí.

 

 

FacebookSdílejte