Principy montessori


Děti mají různé potřeby v různých časových obdobích jejich života

Principy Montessori3Montessori rozlišuje čtyři fáze života dítěte:     0 až 6 let, 6 – 12 let, 12 – 18 let, 18 – 24 let. Tyto jednotlivé fáze popsalo již mnoho psychologů, ale byla to právě Maria Montessori, která ukázala způsob, jak využít toto porozumění jako prostředek pro vzdělávání. Předefinovala tímto způsobem vzdělávání na „podporu života“. Naznačila, že pokud podpoříme přirozený vývoj dětí v každé fázi, zoptimalizujeme tím vývoj celého takového člověka. Dále poukázala na to, že v životě každého dítěte zde existují jedinečná časová okna, kdy je dítě maximálně schopno a připraveno ke konkrétnímu vývojovému kroku. Je bezpodmínečně nutné, aby dětem byly dány možnosti chopit se těchto příležitostí v pravý okamžik, pokud mají využít svůj plný potenciál.

Děti mají svůj způsob učení

Zdá se, že za prvních šest let života mladá mysl absorbuje všechno kolem sebe. Znamená to, že novorozeně se může naučit jakýkoliv jazyk a přizpůsobit se jakékoliv kultuře jednoduše tím, že v ní žije. Maria Montessori poukazovala na to, že největší důraz musí být kladen na vzdělávání v prvních šesti letech života dítěte, kdy se děti učí s naprostou lehkostí.

Děti mají přirozenou touhu se učit

Od chvíle, kdy se malé děti narodí, snaží se zorientovat a zkoumat věci ve svém okolí. Lační po zjišťování významu všeho, co zažívají, jsou poháněny k nezávislosti a chtějí nalézt způsob, jak se domluvit s lidmi kolem sebe. Používají ruce k manipulaci s věcmi, aby zjistily, k čemu jsou, musí se koncentrovat na úkol přímo před nimi a opakovat věci tak, aby se zdokonalily ve všem, co dělají. Tyto hnací vývojové síly jsou součástí přirozeného chování, které si lidé s sebou nesou celý svůj život a které pomáhají malým dětem ve vývoji a adaptaci v jejich novém světě.

Děti mají jedinečná okna příležitostí pro učení

Děti mají určitá časová období, kdy jsou výrazně citlivé na některé konkrétní věci kolem sebe. Během prvních šesti let života mají děti potřebu hledat takové činnosti, které jim pomohou naučit se svůj mateřský jazyk, koordinovat své pohyby a rozvíjet mysl, která jim pomůže pochopit smysl jejich světa. Tato sensitivní období trvají po omezený čas a vymizí kolem šestého roku dítěte. Určují časový harmonogram přirozeného vývoje a Montessori přístup klade velký důraz na podporu tohoto individuálního vývojového harmonogramu každého dítěte během jeho prvních šesti let.

Montessori prostředí

Děti mají různé potřeby v různých časových obdobích svého života

Děti procházejí několika odlišnými fázemi, jak rostou od dětí do své dospělosti. Každá z těchto fází je charakterizována jak fyzickými tak psychickými rozdíly. Každé fázi navíc odpovídají různé vývojové potřeby dětí a tím i různá připravená prostředí.

Montessori programy pro kojence a batolata

Montessori programy pro kojence a batolata od narození do 3 let věku dětí jsou poskytovány v několika různých variantách:

  • Prenatální třídy jsou určeny pro nastávající matky a jejich partnery
  • Třídy pro batolata s matkami jsou pro matky, které se s dětmi naučí jak používat speciálně připravené prostředí pro děti tohoto věku pod vedením vyškolených montessori lektorů. Třída se zaměřuje na pozorování dítěte a na nabízení vhodných činností.
  • Jesle jsou určeny pro děti 2 – 18 měsíců věku
  • Dětské skupiny jsou zaměřeny na děti od 14 měsíců do 3 let věku dětí a zaměřují se na pohyb, jazyk a nezávislost.

Mateřská škola

Ve věku mezi 3. a 6. rokem se prostředí nazývá mateřská škola. Jde o děti z mladší skupiny, které jsou do tohoto prostředí přemístěny mezi věkem od 2 ½ až do 3 let, a to tehdy, kdy jsou na to prokazatelně připraveny.

Montessori základní škola 1. stupeň

Montessori základní škola zajišťuje prostředí pro děti ve věku mezi 6 a 12 lety. Někdy jsou děti rozděleny do dvou skupin 6 – 9 let a 9 – 12 let a někdy je všech šest let ponecháno dohromady.

Montessori základní škola 2. stupeň

Program pro mládež mezi 12. a 15. rokem inspirovaný Marií Montessori je nazýván Erdkinder, což znamená „Děti země“. Myšlenka Marie Montessori byla založena na tom, že mladí dospívající by kvůli své zranitelnosti měli být v bezpečném prostředí pracovní farmy, kde mohou být blízko přírodě, dýchat čerstvý vzduch, jíst zdravé potraviny a kde by byli oproštěni od stresu akademického studia a zkoušek. Měli by zde čas pro sebevyjádření a příležitosti naučit se, jak funguje společnost a jak převzít zodpovědnost za své jednání.

Montessori střední škola

Ve věku 15 let mají mladí dospívající možnost přejít na Montessori střední školu, kde rozšíří svá akademická studia a obdrží závěrečné školní hodnocení.

FacebookSdílejte