Připravené prostředí


Klíčové zásady připraveného prostředí

pripravene prostredi 0-3

  • Nezávislost – prostředí musí být připraveno tak, aby umožnilo dítěti stát se fyzicky nezávislým na dospělém člověku. Díky tomu, že je schopno dělat věci samo, začne být schopné výběru a samo začne o věcech rozhodovat. Připravené prostředí toto umožňuje tím, že pomůcky jsou připravené a tím, že jsou v dosahu dítěte.
  • Nepřímá příprava na další činnosti – ačkoliv jsou činnosti pečlivě připravovány s konkrétním vývojovým záměrem, mohou zároveň připravovat i na něco, co přijde ve vývoji dítěte později. Někdy v té samé vývojové rovině, někdy mnohem později v životě dítěte, např. smyslový základ pro pochopení abstraktnosti v matematice nebo morální vývoj.
  • Řád – řád je něco, co prostupuje celé montessori prostředí. Pro malé děti v mateřské škole je fyzický řád připraveného prostředí evidentní, ale řád je také podstatou mnoha méně hmatatelných aspektů prostředí jako např. důslednost dospělých a stálost jejich přístupu, řád v předvedení pomůcek atp. Pro starší děti se stává důležitějším řád v sociální sféře.
  • Možnost výběru – prostředí musí dítěti dávat možnost výběru jeho práce ze škály činností, které odpovídají jeho vývojovým potřebám.
  • Svoboda – zásadní pro připravené prostředí je svoboda dítěte – možnost si vybrat, pracovat tak dlouho jak potřebuje, nepracovat vůbec, pracovat bez vyrušování ostatními dětmi nebo omezeními časovým harmonogramem atd. Svoboda dítěte jde tak daleko, kde nenarušuje práva ostatních dětí a jejich svobodu dělat do samé.
  • Věková smíšenost – další neoddiskutovatelnou součástí připraveného prostředí je tvorba kolektivu s věkovým rozpětím nejméně tří let. To pak umožňuje dětem učit se jeden od druhého v atmosféře nesoutěžení a přímo připravuje dítě na život ve společnosti.
  • Pohyb – připravené prostředí musí umožňovat dítěti volný pohyb tak, aby si mohlo pro cokoliv nebo ke komukoliv dojít podle svých potřeb.
  • Kontrola chyb – prostředí a především pomůcky by měly být připraveny takovým způsobem, který dítěti umožní si uvědomit své chyby a samo je opravit. Může tak pochopit, že je naprosto v pořádku chybovat a že se můžeme ze svých chyb učit.
  • Pomůcky – pomůcky vybrané pro připravené prostředí musí fungovat jako klíče pro vývoj dítěte. Ty, které vybereme, by měly být zaměřeny podle zásadních vývojových potřeb dítěte v každém věkovém období.
  • Úloha dospělého – dospělý je rovněž důležitou součástí montessori prostředí. Role dospělého však není stejná jako role učitele v tradičním školství – jehož úloha je učit děti. Úkol dospělých v montessori prostředí je usnadnit dítěti učit se samo tím, že následuje svá vnitřní nutkání, která ho vedou k výběru toho, co potřebuje, z věcí a lidí kolem něj.

pripravene prostredi 3_6

V kapitole najdete

FacebookSdílejte