Senzitivní období podle M. Montessori


Kamínky to je ale věc

Kamínky to je ale věc

Montessori rozlišovala šest nejdůležitějších senzitivních období v první fázi vývoje, tj. od narození do šesti let. Pokusím se je krátce popsat a doplnit o informace, jak rodiče mohou děti v těchto obdobích podpořit. Detailnější informace můžete také najít v knize od M. Montessori Tajuplné dětství.

Dítě je pro řadu z nás záhadou, která v sobě skrývá neuvěřitelný potenciál. U narozeného dítěte dokážeme těžko říci, jaké bude –  zda bude společenské, aktivní sportovec, kutil, jakými jazyky bude hovořit, zda bude mít nadání pro malování či matematiku. To u mláďat zvířete to víme jasně – gazela bude rychlá, slon těžkopádný a tygr divoký. Člověk  je schopný stát se čímkoliv – vše bude záležet na jeho okolí. Ve styku se svým prostředím bude využívat své vůle, aby rozvíjelo své rozmanité schopnosti. V určitém smyslu se tak stane svým vlastním stvořitelem.1

Řada dospělých však miminka a děti vnímá jako bezmocná stvoření, kterým je třeba pomoci a pečovat o ně. Tuto péči považují za svoji zodpovědnost a často o sobě uvažují jako o tvůrci dítěte.

Ta nejvyšší úcta patří dítěti. (Juvenál)

 

ŘÁD

18 měsíců až 4,5 roku

Představme si novorozence, který právě vstoupil do našeho světa, jak těžké to musí být, zorientovat se zde a přijmout zcela jiné prostředí, než do teď bylo bezpečné matčino lůno. Právě proto jsou pro dětí řád, pravidla, opakující se rituály důležité – vytváří v nich pocit bezpečí a důvěru v okolní prostředí, kde se snadněji zorientují. Současně si tak vytváří i vnitřní řád v jejich mysli.

Jak děti podpořit?

 • snažíme se neměnit domácí rituály např. uspávání,
 • pokud chceme udělat změny v jejich pokojíčku, tak je děláme společně s nimi,
 • ukládáme hračky na stejná místa, kde je později mohou sami nalézt,
 • naše děti mají jiné tempo a žijí tímto okamžikem, tak když se rozhodneme jít s nimi na procházku, tak nikam nespěchejme, snažme se jim přizpůsobit.

 

SOCIÁLNÍ VÝVOJ

2,5 – 6 let

obdobiDěti nás neustále sledují a všímají si toho, jak se chováme k ostatním, jak zavíráme dveře, jak stolujeme, jak nahlas mluvíme a celou řadu dalších

drobností, o kterých si často myslíme, že si nepovšimnou. Nezapomenu, jak v jednom období, kdy moji dvouletou dceru hlídal často dědeček nastala situace, kdy neustále nosila ruce v kapsách a odmítala rukavice (to stejné dělal dědeček a nevědomky jí dal tento vzor, který se jí zalíbil).

V tomto období děti vnímají vše, co se děje kolem nich, ale také v nich samotných. Zajímají se o tělesné pochody, potřeby. Proto je vhodné v tomto období děti seznamovat s pravidly chování. Nespoléhejte tedy na to, že jsou teď malé a etiketu a pravidla chování je naučíte později, až budou větší – nebude to pak už středem jejich zájmu a budete to mít mnohem obtížnější.

Nezapomínejte, že i když děti nemáte, jste vzorem pro každé dítě, které vás sleduje!

Jak děti podpořit?

 • stolujte společně, snažte se dodržovat pravidla, která chcete, aby se Vaše děti později také naučili,
 • zavírejte dveře tiše,
 • mluvte na sebe polohlasem a nekřičte,
 • seznamte je se způsoby zdvořilého chování, které považujete za důležité.

 

SMYSLOVÝ VÝVOJ

od narození – 5 let

Období je charakteristické tím, že si děti tříbí své smysly – rády  ochutnávají, očichávají, hladí různé povrchy, poslouchají pozorně různé zvuky a vše samozřejmě sledují. Rozvíjí si všechny své smysly a to jim pomáhá v rozvoji kreativního a  abstraktního myšlení do budoucna. M. Montessori uvádí, že dobře rozvinuté smyslové schopnosti  pomáhají později dospělým v jejich profesi. Např. lékař při diagnóze využívá hmat, zrak, sluch i čich. 

Jak děti podpořit?

 • ochutnávejte společně různé věci,
 • umožněte jim přivonět k různým květinám, popisujte zda, jsou to vůně libé či nelibé,
 • dotýkejte se různých povrchů,
 • poslouchejte různé druhy hudby a zaměřujte se na zajímavé zvuky.

 

JAZYK

od narození do 6 let

20130223_165030Je to jedno z nejdelších senzitivních období. Dítě se naučí během tohoto období vydávat zvuky, mluvit, zajímá se o písmena – naučí se psát a číst. Jazyk nám umožňuje se dorozumívat a komunikovat s druhými, proto je pro nás velmi důležitý.

Děti udělají neuvěřitelný pokrok od prvního žvatlání, prvních slov jako mama, táta, baba, jaja k prvním větám a později dochází k obrovskému nárůstu slovní zásoby, kdy se děti neustále vyptávají otázkou proč a zjišťují co, jak funguje kolem nich a jejich slovní zásoba velmi rychle narůstá. V tomto období se děti naučí velmi snadno také druhý jazyk. Děti se neučí jen slova a stavbu věty, ale také akcent.

V období mezi 3,5 – 4,5 let děti projevují zájem o psaní. Nám se to může zdát příliš brzy a dětem odpovíme na jejich zájem, že mají čas, že je to naučí ve škole. Ale tam už jim to nepůjde tak snadno jako v okamžik projeveného zájmu. Když zvládnou psát, naváže na to automaticky zájem o čtení, což je období mezi 4,5 – 5,5 lety.

Jak děti podpořit?

 • povídejte si často, o různých tématech, věcech, pokud se vaše dítě zajímá např. o zvířata nebojte se jim dávat celé názvy jako např. kočka domácí – v tomto období se to naučí snadno a rychle,
 • čtěte si pravidelně,
 • mluvte jasně, nezdrobňujte a nešišlejte.

 

POHYB

od narození do 4,5 let

Do pohybu řadíme rozvoj jemné a hrubé motoriky. Je velmi důležité v jakém prostředí se děti pohybují. V dnešní době se děti často nenaučí lézt, protože nemají k tomu vhodné prostředí. Doma jsou na zemi často plovoucí podlahy, dlažba, lina a to vše klouže a bez koberce se dítě učí lézt velmi obtížně. Stejně tak pro chůzi je třeba mít dostatek možností obcházet nějaký nábytek atd. Dítě, které má doma schody si jistě mnohem lépe osvojí lezení vzhůru, proto řada dětí v bytech maminkám lezou po židlích a šplhají vzhůru, neb nemají možnost to trénovat někde jinde.

Práce rukou a rozvoj jemné motoriky je velmi důležitý – možnost pracovat s drobnými předměty, dotýkat se různých povrchů, zastrkávat věci do děr, otáčet a ohmatávat různé tvary.

Mezi pohyb se řadí také psaní, a proto je důležité se naučit psát do věku 4,5, později už děti k psaní nebudou mít tak silnou vnitřní motivaci.

Jak děti podpořit?

 • vytvořit jim doma nebo jinde prostředí, kde budou moci dostatečně lézt, plazit se, běhat, chodit, skákat, balancovat, přenášet předměty prázdné,
 • s vodou apod.,
 • umožnit jim práci s materiálem či pomůckami, které rozvíjí koordinaci oko – ruka,
 • chodit s nimi pravidelně do lesa, do parků, kde jim příroda nabízí nespočet možností k pohybovým aktivitám.

 

ZÁJEM O MALÉ PŘEDMĚTY

1 – 3 roky

Děti se v tomto období fixují na velmi malé, drobné pro nás někdy přehlédnutelné věci. Ukazuje nám to, že řád a detail se v dětské mysli spojují dohromady. Je to nejkratší senzitivní období. Je dobré sestoupit z naší dospělácké výšky na kolena a projít si okolí dítěte a zjistit, co jej může vyrušovat od jeho koncentrace v práci. Jednou v zahradě jsem zaslechla výbuchy smíchu dost netypické pro 15 měsíční holčičku. Holčička odešla stranou od ostatních a posadila se na cihlovou plochu terasy. Kousek opodál byl nádherný záhon pelargonií, které koupaly své květy v téměř tropickém slunci. Holčička se na ně ale nedívala. Upírala svůj pohled na zem, kde zdánlivě nebylo nic k vidění. Domnívala jsem se, že se jedná o jeden z dětských rozmarů, které jsou mnohdy tak nepochopitelné. Pomalu jsem k ní přistoupila a pozorně jsem prohlížela cihlový povrch terasy, ale nebyla jsem schopna zaznamenat nic zvláštního. Tehdy mi dítě rozvážným hlasem vysvětlilo: „Něco malého se tam hýbe.“ Teprve potom jsem spatřil mikroskopického broučka, který byl téměř neviditelný, neboť měl stejnou barvu jako okolní cihly a velmi rychle pobíhal z místa na místo. Dětskou mysl tehdy pobavila skutečnost, že existuje tak maličké stvoření a že se dokáže nejen pohybovat, ale dokonce i běhat. Její údiv a pobavení se projevily hlasitými radostnými výkřiky, dokonce hlasitějšími, než je u dětí tohoto věku obvyklé, a ona radost nebyla vzbuzena ani sluncem, ani květinami nebo zářivými barvami kolem.5

My dospělí jsme zahlceni myšlenkami a aktivitami a často si domýšlíme ze získaných zkušeností a těchto malých věcí si nevšímáme.

Montessori nepopírá, že děti zaujmou velké křiklavé věci, ale nejsou středem jejich zájmu. Dítě potřebuje přesnost, která je potřeba k vytvoření logického myšlení.

Jak děti podpořit?

nabídnout hry či aktivity, kde se pracuje s malými drobnými a současně zajímavými předměty.

Vaše dítě může mít jistě své specifické senzitivní období, které jsme tu nezmínili. Např. období dinosauří mánie u chlapců, pečení a vaření u holčiček apod. Důležité je si uvědomit, že v tomto čase, kdy odhalíte tento zájem je dobré dětem nabízet obdobné aktivity a podpořit jejich touhu a chuť se v dané oblasti vzdělat. To je ten nejlepší způsob jak Vaše dítě doprovázet na jejich cestě, kterou si vybraly.

 

CITOVANÁ LITERATURA

Montessor, Maria. Tajuplné dětství. Přeložil Jan Volín. Praha: Triton, 2012. Tištěné vydání, str. 36

str. 37

3 str. 38

4  str. 43

5  str. 62

FacebookSdílejte