Svoboda a disciplína


shutterstock_178349786Svoboda a disciplína jsou téměř vždy vnímány jako antonyma, slova opačného významu. Mít disciplínu a kázeň znamená něco kontrolovat;  být svobodný znamená být oproštěn od jakékoliv kontroly. Může se zdát, že oba koncepty jsou skutečně opakem jeden druhého. Nicméně v Montessori prostředí jsou považovány za doplňující se tak, že jsou vnímány jako dvě strany jedné mince.

Někdo se může ptát, jak tyto dva koncepty, svoboda a disciplína, které vypadají na první pohled jako protiklady, mohou být stejné? K odpovědi na tento paradox se musíme nejdříve podívat na to, jak Dr. Maria Montessori definuje a rozumí těmto dvěma zdánlivě protichůdným slovům v jejím specifickém přístupu ke vzdělávání.

Definice disciplíny mimo prostředí Montessori

Když jsem začal navštěvovat školní systém před mnoha a mnoha lety, kázeň hrála hlavní roli. Nebyla tam žádná svoboda: třída byla strukturovaná a my děti jsme seděly každý v jedné lavici v řadě za sebou. Učitelé byli velmi přísní a bylo zakázáno mluvit jeden s druhým. Pokud jste byli přistiženi při mluvení nebo nevhodném chování, učitel vás praštil přes ruku pravítkem nebo vás postavil do kouta čelem ke zdi. Velmi živě si tyto zážitky pamatuji. Učitel zde byl pro to, aby nám říkal, co máme dělat a my to udělali. Neměli jsme možnost volby.

Definice disciplíny podle Montessori

V montessori je disciplína vnímána jako způsob vnitřní kázně. Je to dítě, kdo si zvnitřní pravidla a cítí, že je zodpovědné za své činy. Toto je „aktivní disciplína“, která je dosažena, když je dítě „svým pánem a když může v důsledku řídit samo sebe, následujíce zákonů života“.

Definice disciplíny v Montessori je zaměnitelná se slovy jako sebekontrola, vlastní řízení, vnitřní motivace, zodpovědnost za životní prostředí, vlastní volba úkolů a cesta k nezávislosti. Všechny dětí mají vnitřní disciplínu, která je rozvíjena možností svobody v montessori prostředí.

Role Montessori učitele nebo učitelky je v úkolu pomoci dětem rozvinout tento druh disciplíny skrze aktivity, které jsou v souladu s jejich vnitřními potřebami, protože „první náznaky disciplíny mají svůj původ v práci“.

Definice svobody podle Montessori

Lidé si velmi často myslí, že pojem svobody znamená „dělat si cokoliv chceme“, což není případ v opravdovém montessori vzdělávání. Děti se nejlépe učí v atmosféře, která kombinuje svobodu s vlastní disciplínou. Skutečná svoboda nemůže existovat bez sebekázně a bez rozvoje dovedností pro nezávislé myšlení a jednání. Svoboda v montessori třídě znamená svobodu dělat to, co je správné. Dítě se učí respektovat pravidla. Výběr je dítěti nabízen k volbě jeho vlastní aktivity. Výsledkem takovéto svobody je vlastní disciplína, obohacení individuality a sociální interakce.

 

V kapitole najdete

FacebookSdílejte