Pozorný rodič, pozorné dítě


Doslov ke knize Mgr. Petry Polákové "Pozorné dítě"

Pohyb. Něco tak samozřejmého a banálního. Každý z nás se pohybuje, přemisťuje, putuje, zkrátka mění svou polohu vůči jiným tělesům. Stačí pomyslet, nervy přenesou záměr mozku do svalů a pohyb je na světě. Jak křehký je ale tento systém! Stačí malá chybička mezi myšlenkou, nervovou soustavou a svalovým aparátem a k pohybu nedojde. Teprve pak si uvědomíme, že pohyb je život. Jak jinak bychom promluvili, tvořili, objali své blízké, prvně se nadechli?

Petra Poláková, (které k nám přijde besedovat 27. 2. 2019) ve své knize „Pozorné dítě“ přináší celostní pohled na propojení pohybu, nervového aparátu a rozvoje myšlení u dětí. Kniha je osobní a praktická, vysvětluje přístupným jazykem odbornou terminologii a nabízí různé aktivity, kterými lze podpořit rovnoměrný vývoj dětí. Zvláště cenná je druhá část knihy věnovaná práci s dětmi s ADHD.

Zdůrazněna je rovnováha mezi myšlením, pohybem, vnímáním smysly a emocemi. V pedagogice tuto myšlenku prosadila lékařka a pedagožka Maria Montessori. Již na začátku minulého století kritizovala zaměření škol na rozvoj intelektu a zanedbávání kultivace pohybu. Pozor! V dvouřad nastoupit! Takto se i dnes snaží tělocvikáři v devadesáti minutách týdně kompenzovat hodiny sezení v lavicích. Čeština sama odráží význam slova pohyb. Jde i o to, co se děje po-hýbání. Hyb není to jediné, na co se zaměřit. Teprve po-hýbání a po-cítění se vzneseme od myšlenky k myšlení. Vzdejme se v souvislosti s dětským pohybem slova „pozor“ a jednostranného cvičení svalů a zaměřme se na celkový rozvoj pohybů dítěte, protože „pohyb je vlastně to jediné, čím se jedinec dokáže vyjadřovat.“ (Montessori, M. Absorbující mysl. Portál 2018, s. 135).

Na pohyb je potřeba nahlížet jako na prostředek osvojení vyšších kognitivních funkcí mozku. Nelze na něj pohlížet odděleně. Kromě cvičení svalů je nutné zpřesňovat smyslové vnímání, posilovat emoční stabilitu, trénovat koordinaci pohybů, rovnováhu tělesnou i duševní a pak se stane zázrak, o který stojíme. Pohybem kultivujeme myšlení a myšlením ovládneme komplexní pohyb našeho těla.

Pohyb je dle Montessori základní lidskou potřebou a zároveň jednou z charakteristik lidství. Díky absorbující mysli si děti osvojují jednotlivé způsoby pohybů kultury, do níž vrůstají. Často vidíme dítě opakovat i nechtěná gesta rodičů. Dítě je nastaveno od narození tak, aby si záměrný pohyb osvojilo. Senzitivní období pro pohyb, rozvoj smyslů a rozvoj jazyka probíhají u dětí zároveň a vzájemně se ovlivňují. Pohyb může ukazovat odchylky ve vývoji smyslů, jazyka i myšlení. Montessori jde dále a hovoří o potřebě koordinovaného pohybu. To je uvědomovaný a cílený pohyb, kdy dochází k harmonii mezi tělem a myslí, tělo dokáže vykonat to, co mysl zamýšlí.

Děti proto potřebují dostatek příležitostí k tomu, aby rozvíjely rovnováhu (chůze po linii, přenášení předmětů apod.), tělo jako celek (při běžných každodenních činnostech jako je chůze do školky místo jízdy autem, lezení na stromy místo kovových prolézaček, volný pohyb po třídě dle potřeby, spontánní tanec apod.) a dostatek příležitostí k používání rukou. Nechme děti krájet, řezat, strouhat, šroubovat, utírat, ždímat, zametat a rozvíjet tak nejen jemnou motoriku, ale také samostatnost a nezávislost myšlení.

Montessori přináší ještě jeden pohled na pohyb a tím je ticho. Hluboké ticho vzniká ve chvíli, kdy není přítomen žádný pohyb. Ovládnout své tělo myslí tak, že nedojde k žádnému volnímu pohybu je pro děti opravdová výzva. Dochází k hlubokému pozorování vlastního pohybu, síly mysli a k sebekontrole emocí. Dítě je pozorné k sobě, stává se pozorným ke svému okolí, kultivuje své jednání a chování. Z takového dítěte vyroste pozorný dospělý s úctou ke světu a životu samému. Takovou sílu má něco tak samozřejmého a banálního jako je pohyb.

(doslov k této knize napsala ) Mgr. Hana Slabá

Petra u nás bude mít na toto téma besedu 27. 2. 2019 od 18h. http://www.zijememontessori.cz/kategorie-produktu/besedy/

Přijďte si s Petrou a Kateřinou rozhýbat vaše mozkové závity a vyzkoušet i nějaká praktická cvičení. Pohybu totiž není nikdy nikdy dost.

Více se o Petře dozvíte zde:

http://www.smarty-deti.cz

Těším se na vás!
Hanka

Beseda s občerstvením se koná na této adrese:

Montessori Institut Praha

Na Sekyrce 2

Praha 6

 

FacebookSdílejte

Podívejte se také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější články

Komentáře

  • Zuzana Kašparová on Co je “montessori doma”A také se podívejte na náš webinář na téma svoboda a hranice:-) https://dokazestosam.cz/webinare-new/svoboda-zodpovednost/ Míša W.
  • Zuzana Kašparová on Co je “montessori doma”Milý Vladimíre, pokud byste chtěl využít osobní kontakt - - či skype nebo telefon, Kamila
  • Zuzana Kašparová on Dítě v kuchyniDíky za váš pozitivní komentář a je skvělé, že se na svět umíte dívat očima
  • Vladimír Dědek on Dítě v kuchyniMusím potvrdit, že angažovanost dětí v kuchyni je super. Doma jsem ze dřeva udělal schůdek