Institut celostního učení


icu

Institut celostního učení je značkou o.s. Společnost Deméter, které ve spolupráci s mateřskou organizací Akademie Montessori Biberkor/Institut fürganzheitliches Lernen z Německa poskytuje vzdělávání primárně učitelům, kteří pracují s dětmi ve věku od 3-12 let a posléze studentům ve věku 12-18.

Hlavním vzdělávacím cílem je ukázat účastníkům jak pracovat s montessori materiálem a pomůckami celostním způsobem, při propojení jednotlivých témat výuky a odbourání bariér učitelů z případného předcházejícího formálního vzdělání.

Popis výcviku (počet hodin, akreditace….)

patrik matlak_ICU

Patrik Matlák

Akreditované programy
Akreditace 10379/2014-1-365

Dlouhodobý výcvik (250 hodin)
Celostní vzdělávání – kurz moderní pedagogiky na základech montessori pedagogiky

Workshopy (20 hodin)
Geometrie
Barvy a umění
Přístup k dyslexii a dysgrafii na základech montessori pedagogiky

Celostní vzdělávání –  kurz moderní pedagogiky na základech montessori pedagogiky
Kurz využívá mnoho dalších vylepšených materiálů ze všech didaktických oborů. Inkluze patří k základním principům Institutu celostního učení, proto se kurz zaměřuje zvláště na léčebně pedagogické aspekty pedagogiky montessori a na začlenění nejnovějších poznatků výzkumů mozku.

Celostní učení v pojetí kurzu zahrnuje zejména tyto zásady:

  • zohlednění emocionální a racionální inteligence
  • uplatnění opticko-prostorové i obrazové představivosti
  • senzomotorické zkušenosti
  • rozvoj citu pro rytmus v souvislosti s vnímáním vlastního těla
  • sociální kompetence ve formě interpersonálních vztahů
  • osobní kompetence na základě sebevnímání a sebereflexe

Tým zkušených pedagogů v rámci diplomového kurzu zprostředkuje účastníkům široký přehled o psychologii dítěte ve věku 3-14 let a doplní jej širokou nabídkou didaktického materiálu tak, aby lidé nejrůznějších profesí mohli v mateřských a základních školách kvalitně vykonávat svou práci podle principů montessori a zároveň si ve vzdělávacích zařízeních našli svou vlastní specializaci v rámci všech oblastí vývoje dítěte.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, při které každý účastník kurzu představí celé skupině své individuálně zvolené téma a zohlední v něm celostní učení ve smyslu teorie a praxe montessori pedagogiky.

Diplomový kurz obsahuje 250 výukových jednotek, které skládají z těchto části:

  • 200 hodin, podle daného plánu kurzu a jednotlivých modulů
  • min. 20 hodin, samostatná práce s materiálem v pedagogických zařízeních montessori
  • min. 30 hodin, samostatné hospitace a praxe v pedagogických zařízeních montessori dle specifikace pedagogického ředitele Institutu celostního učení

 

Počet absolventů

Cca 75, kteří absolvovali kurz v českém jazyce v ČR

Cca 15, kteří absolvovali kurz v německém jazyce v Německu

 

Několik tisíc absolventů v německy mluvících zemích, kurz tam probíhá od roku 1990

FacebookSdílejte