Společnost Montessori ČR


mip

Společnost Montessori vznikla v roce 1999. Společnost organizovala v roce 2000 první vzdělávací montessori kurz v ČR vedený lektory z evropských zemí. Od roku 2001 připravila vzdělávání s informacemi a tréninkem pedagogické práce nejdříve pro učitele mateřských škol, později pro rodiče a pedagogy 1. stupně ZŠ.

Společnost Montessori má formu občanského sdružení, sídlí v Praze, kde zřídila vybavené metodické centrum pro pořádání kurzů a výcvik pedagogů. Členskou základnu tvoří pedagogové, rodiče a příznivci, kteří mají zájem na rozšiřování pedagogiky Montessori a šíření informací o přístupu k výchově a vzdělávání dětí Montessori metodou.

Společnost Montessori podpořila koncem 90. let vznik prvních mateřských škol a center s programem Montessori v ČR – vzděláváním pedagogů, při vybavení specifickými pomůckami s pomocí projektů a grantů, organizací pedagogických exkurzí do zahraničních škol, konzultační činností.

Podpořila také sestavení podkladů pro tvorbu ŠVP Montessori tříd 1.stupně ZŠ (podle nového RVP ZV) – koordinací výměny zkušeností a setkáváním pedagogů 1. stupně ZŠ s programem Montessori v pilotním ověřování a zajištěním podpory na MŠMT v Poradním sboru pro pedagogiku Montessori (vznik poradního orgánu v r. 2003).

 

vlasta hillebrandováPOPIS VÝCVIKU (počet hodin, akreditace….)

Akreditované programy
Akreditace MSMT 16820/2012-349

 

 Dlouhodobý výcvik (350 hodin)

  1. Výchova a vzdělávání dětí podle pedagogického systému Marie Montessori – pro využití v předškolním vzdělávání
  1. Diplomový kurz Montessori pedagogiky ZŠ pro věk 6 – 12 let

 

Diplomový kurz obsahuje 350 výukových jednotek, které skládají z těchto části:

  • 271 hodin, podle daného plánu kurzu a jednotlivých modulů
  • min. 9 hodin, konzultací a samostatné práce s materiálem v pedagogických zařízeních Montessori
  • min. 70 hodin, samostatné hospitace a praxe v pedagogických zařízeních Montessori dle specifikace

 

Počet absolventů

Cca 750 absolventů

 

REALIZOVANÉ GRANTY

Společnost Montessori realizovala v letech 2010 – 2015 několik grantů na podporu:

  • inkluzivního vzdělávání
  • posílení kompetencí pedagogů MŠ
FacebookSdílejte